FENIX - İNŞAATA FƏRQLİ YANAŞMA

MENYU
AZ  EN  RU
Title
Go to content


SU İZOLYASIYA İŞLƏRİ

Binaların, villaların, müxtəlif yaşayış yerləri və digər tikililərin hidro və termo izolyasiyası.
HOVUZ İNŞAATI

Üzmə, dekorativ, massaj və digər təyinatlı hovuzların beynəlxalq standartlara uyğun olaraq inşaatı.
BETON DEŞMƏ

Beton deşmə işləri elektrikli və hidravlik karot aparatları vasitəsilə yerinə yetirilməkdə olub,istənilən ölçüdə və dərinlikdə tikinti-quraşdırma yerlərinin açılmasına imkan verir.
BETON KƏSMƏ

Beton kəsmə işlərini elektrikli və hidravlik kəsmə aparatları vasitəsilə istər üfüqi, istərsə də şaquli hər cür betonda, istənilən qalınlıqda yerinə yetirmək mümkündür.
BETON ŞAPI

Döşəmə betonun düzləşdirilməsi və helikopterlə hamarlanması.
EPOKSİ VƏ POLİÜRETAN
DÖŞƏMƏ TƏTBİQİ

Epoksi və poliüretan əsaslı döşəmə qaplama sistemlərinin uyqulanması.
DEKORATİV BASQI BETON

Müxtəlif teksturlu qəliblər vasitəsilə dekorativ beton zəmin vurulması.
fenix
Back to content